Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Justyna Możejko-Ciesielska

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1002-1214

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii i Mykologii

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523-42-34

E-mail

justyna.mozejko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Mozejko-Ciesielska/research

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

25

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

498

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

787

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Analiza transkryptomu i proteomu  ekstremofilnych bakterii podczas koprodukcji polihydroksyalkanianów i wiolaceiny.

 

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Złożono wniosek o finansowanie projektu badawczego do NCN (konkurs OPUS 22). W przypadku braku otrzymania finansowania rozprawa doktorska zostanie zrealizowana ze środków finansowanych Katedry Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

W Katedrze dostępna jest infrastruktura niezbędna do przeprowadzenia hodowli mikroorganizmów oraz ekstrakcji bioproduktów, natomiast do analiz molekularnych zostanie wykorzystana infrastruktura dostępna w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie