Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Justyna Możejko-Ciesielska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1002-1214

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii i Mykologii

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523 42 34

E-mail

justyna.mozejko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wbib.uwm.edu.pl/sites/default/files/u406/info_strona_2022_0.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Mozejko-Ciesielska/research

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

29/30

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

559/734

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

13/15

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1010

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

16

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Wpływ surowców odpadowych oraz warunków hodowli na efektywność produkcji biopolimerów przez mikroorganizmy pochodzące z regionów polarnych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK