Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Bogacka

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.  

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3054-0123

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

089 523 42 58

E-mail

iwonab@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Iwona-Bogacka

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

59/57

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1170/1432

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

2168

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

19

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Fizjologia zwierząt

2.                    Endokrynologia rozrodu

3.                    Konsekwencje zanieczyszczeń środowiska w kontekście fizjologii zwierząt

4.                    Metody biologii molekularnej

5.                    Proponowany temat rozprawy doktorskiej:

„Wpływ zawartego w diecie mikroplastiku na transkryptom, proteom oraz parametry biologiczne jajnika  u niedojrzałych płciowo loszek”

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów