Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Maciej Woźny

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5201-2925

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 895233876

E-mail

maciej.wozny@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://pracownicy.uwm.edu.pl/maciej.wozny/pubs.html

http://www.researchgate.net/profile/Maciej_Wozny

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

35

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

250

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

513

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Konsekwencje dla akwakultury związane z obecnością wybranych mikotoksyn w diecie owadów wykorzystywanych jako źródło białka w paszy dla ryb

2.      

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

NIE. Środki na badania zostaną zapewnione po skutecznym zaaplikowaniu o finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

TAK