Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Marek Aljewicz

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7794-1923

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział

Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-36-91

E-mail

marek.aljewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/wnz/kmizj/dr-hab-inz-marek-aljewicz-prof-uwm#overlay-context=kmizj/dr-hab-inz-marek-aljewicz-prof-uwm

Dyscyplina naukowa

Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

22/23

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

107/131

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6/7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

393

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ocena wpływu struktury produktów mleczarskich oraz dodatków funkcjonalnych na strawność i biodostępność białek mleka

2.                    Kompleksowa ocena wpływu dodatków strukturotwórczych na strawność i biodostępność białek z produktów hybrydowych i vege

3.                    Kompleksowa ocena wpływu dodatków strukturotwórczych na strawność i biodostępność białek mleka

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK