Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marek Aljewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7794-1923

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział

Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-523-36-91

E-mail

marek.aljewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

25/26

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

129/185

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

524

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem


a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

  1. Polisacharydy i białka jako kluczowe elementy w tworzeniu produktów o doskonałej strukturze i biodostępności białek
  1. Jakość odżywiania w centrum uwagi – jak struktura żywności wpływa na przyswajalność białek
  1. Wykorzystanie surowców pochodzenia roślinnego w opracowywaniu nowych, odpowiadających a potrzeby konsumentów, produktów spożywczych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów