Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Zadernowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6273-1031

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

Wydział

Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

anna.zadernowska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Zadernowska

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

39/44

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

334/417

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

781

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

4 (3 osoby mają zaplanowaną obronę na 2023)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak (2)

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.Wpływ czynników stresowych podczas utrwalania żywności na: odpowiedź komórkową, ekspresję genów patogeniczności

2.Antybiotykooporność bakterii izolowanych z żywności, czynniki wirulencji i transfer genów oporności szczepów izolowanych z żywności na biorców niespokrewnionych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów