Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Klepacka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5871-635X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 43 22, 89 523 47 73

E-mail

klepak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Klepacka

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

31

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

319

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

523

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. Wpływ sposobu przetwarzania liści herbaty i techniki sporządzania naparów na ich wartość odżywczą

2. Łuska gryczana jako dodatek funkcjonalny do żywności

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?   TAK

Kandydaci na Promotorów