Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Klepacka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5871-635X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Towaroznawstwa i Badan Żywności

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 43 22, 608 801 220

E-mail

klepak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Klepacka

Dyscyplina naukowa

technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

23

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

233

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

407

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

2

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.Wpływ sposobu przygotowania naparów herbaty na ich wartość odżywczą

2. Evaluation of the possibility of using buckwheat husk as a source of nutrients in the human diet

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                                                                                

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                                                                                                               

W laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności dostępna jest potrzebna aparatura oraz środki na pokrycie kosztów zaplanowanych zadań badawczych w ramach realizacji pracy doktorskiej.