Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Justyna Żulewska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5722-5524

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 42 20; 606 493 583

E-mail

justyna.zulewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Zulewska

Dyscyplina naukowa

Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

20

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

259

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

445

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wpływ innowacyjnych enzymów koagulujących na przemiany w trakcie dojrzewania serów i ich cechy jakościowe

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Złożono projekt do NCN w ramach konkursu SHENG2

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK