Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Justyna Żulewska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5722-5524

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 42 20; 606 493 583

E-mail

justyna.zulewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Zulewska

Dyscyplina naukowa

Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

34/32

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

253/277

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8/10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

631

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Nie

b.

zagranicznym

Tak (2)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wpływ innowacyjnych enzymów koagulujących na właściwości żelujące mleka

2.                    Wpływ innowacyjnych enzymów koagulujących na przemiany w trakcie dojrzewania serów i ich cechy jakościowe

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak, projekt NCN w ramach konkursu OPUS

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK