Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Przybyłowicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1061-8448

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Żywienia Człowieka

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 32 70

E-mail

katarzyna.przybylowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Przybylowicz-2

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

28

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

149

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

219

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Żywienie człowieka

2.                    Epidemiologia żywieniowa

3.                    Profilaktyka chorób przewlekłych

4.                    Medycyna prewencyjna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK