Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Magdalena Olszewska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-9980-9317

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523-37-29

E-mail

magdalena.olszewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Olszewska

Dyscyplina naukowa

technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

33

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

336

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

441

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wpływ zabiegów fotodynamicznych na patogeny żywności

2.                    Wykorzystania surowców roślinnych w zabezpieczeniu jakości żywności minimalnie przetworzonej

3.                    Biofilmy bakteryjne w zakładach produkcji i przetwarzania żywności

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak. Finansowanie z projektu przez NCN w ramach konkursu OPUS 23

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów