Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Wojciech Sobieski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., Prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1434-5520

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział

Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-523-32-40

E-mail

wojciech.sobieski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/

http://www.uwm.edu.pl/pathfinder/

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Sobieski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

21 / 20

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

180 / 192

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

9 / 10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

679

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

14

6. Liczba wypromowanych doktorów:

2

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Zastosowanie metody pęcherzykowej do badania krętości wybranych typów ośrodków porowatych: eksperyment i symulacje numeryczne.

2.     Geometryczne metody obliczania krętości w złożach granularnych o dowolnej porowatości i dowolnej dysproporcji wielkości cząstek.

3.     Numeryczne modelowanie pracy mieszalników z zastosowaniem modeli jedno- lub wielofazowych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak.