Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Wierzbicki

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5935-6613

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mechatroniki

Wydział

Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 52 22

E-mail

slawekw@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Wierzbicki

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

26 / 32

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

246 / 305

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

10 / 12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

904

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

17

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     System ciągłego monitorowania sygnałów wibroakustycznych z wykorzystaniem MEMS i/lub algorytmów sztucznej inteligencji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK