Inżynieria mechaniczna ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Wierzbicki

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5935-6613

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mechatroniki

Wydział

Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 52 22

E-mail

slawekw@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Wierzbicki

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

26 / 31

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

321 / 410

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

12 / 13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1001

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

18

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     System mechatroniczny do analizy mechaniki wybranego układu wsparty wielowymiarową wizualizacją

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów