Inżynieria mechaniczna ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Kulesza

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2889-5611

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mechatroniki

Wydział

Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

516 901 338

E-mail

slawomir.kulesza@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Kulesza

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus

88

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1111

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

22

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1727

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

24

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Nanotechnologia powierzchni

2.                    Fizyka ciała stałego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK, mikroskop sił atomowych (AFM), spektrometr IR (FT-IR), urządzenia do odkładania cienkich warstw

Kandydaci na Promotorów