Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Urszula Doliwa

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6946-7555

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Dziennikarstwa/Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społ.

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

501275256

E-mail

urszula.doliwa@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wh.uwm.edu.pl/instytut-dziennikarstwa-komunikacji-spolecznej/pracownicy/dr-hab-urszula-doliwa-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Urszula-Doliwa/research

Dyscyplina naukowa:

nauki o komunikacji społ. i mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

6/9

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

Artykułów z WOS/Scopus 1/6

dodatkowo innych publikacji

 w artykułach z WOS/Scopus 16/19

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1/2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

126

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0 x promotorstwo, 1 x w roli promotora pomocniczego

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Radio, media audialne

2.                    Media obywatelskie/społeczne/niekomercyjne

3.                    Media lokalne i hiperlokalne

4.                    Aktywność medialna online

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Częściowo tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów