Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jarosław Rubacha

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2293-247X

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie

Tel.

89 523 39 67

E-mail

jaroslaw.rubacha@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Historia

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

79

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Historia polityczna Europy Południowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX w.

2.     Bałkany w polityce wielkich mocarstw na przełomie  XIX i XX w.

3.     Wątki bałkańskie w polskiej prasie codziennej i periodycznej na przełomie XIX i XX w.

4.     Środowisko miesięcznika „Świat Słowiański”

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów