Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anita Frankowiak

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6898-8738

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Komunikacji Społecznej

 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

604 95 95 16

E-mail

anita.frankowiak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki o komunikacji  społecznej i mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

52/3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

17

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Moje badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Na każdy podjęty temat staram się patrzeć z możliwie szerokiej perspektywy nie zawężając tych badań jedynie do humanistycznego doświadczenia. Wynikają także z przeświadczenia, że współczesna humanistyka oraz nauki społeczne potrzebują refleksji interdyscyplinarnej, zanurzonej w kontekstach i dorobku innych dziedzin

1.     Komunikacja społeczna i media

2.     Psychologia komunikacji społecznej

3.     Komunikacja międzykulturowa

4.     Dyplomacja, branding i PR

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? NIE

Kandydaci na Promotorów