Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Arkadiusz Stanisław Dudziak

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5397-4023

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Komunikacji Społecznej / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

502 692 135

E-mail

arkadiusz.dudziak@uwm.edu.pl

arkadiuszdudziak@interia.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wh.uwm.edu.pl/instytut-dziennikarstwa-komunikacji-spolecznej/pracownicy/dr-hab-arkadiusz-dudziak-prof-uwm  

https://www.researchgate.net/profile/Arkadiusz-Dudziak-3  

Dyscyplina naukowa

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

5/5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0/0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

44

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Psychologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i etyczne aspekty komunikacji społecznej

2.     Zjawiska perswazji i manipulacji w komunikacji społecznej

3.     Przejawy kreowania i promocji wizerunku w mediach społecznościowych

4.     Kryteria skuteczności komunikowania w kryzysowych public relations

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK

Kandydaci na Promotorów