Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marek Melnyk

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7583-5956

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

600728205

E-mail

marek.melnyk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

56

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Dialog międzykulturowy religijny

2.     Aksjologia komunikacji społecznej

3.     Antropologia kulturowa

4.     Dialog polsko-ukraiński

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów