Nauki o komunikacji społecznej i mediach​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Mariola Marczak

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5970-6492

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Badań Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 63 47

E-mail

mariola.marczak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wh.uwm.edu.pl/instytut-dziennikarstwa-komunikacji-spolecznej/pracownicy/dr-hab-mariola-marczak-prof-uwm

Dyscyplina naukowa

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

71

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Polska i zagraniczna recepcja twórczości Krzysztofa Zanussiego

2.     Media i sztuki audiowizualne w perspektywie estetycznej, etycznej, metafizycznej, religijnej, komunikacyjnej

3.     Potencjał komunikacyjny przekazów audiowizualnych

4.     Badania empiryczne mediów i sztuk audiowizualnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?   Środki będą pozyskiwane z projektów grantowych

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Środki będą pozyskiwane z projektów grantowych