Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Konieczka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2054-5636

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48504526335

E-mail

pawel.konieczka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Konieczka

Dyscyplina naukowa

zootechnika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

46

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

404

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

511

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Żywienie drobiu

2.                    Jakość produktów drobiarskich

3.                    Zdrowotność jelit

4.                    immunomodulacja

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów