Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Konieczka

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2054-5636

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

504526335

E-mail

pawel.konieczka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Konieczka

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej; zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

45/36

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

303/267

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

341

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Żywienie drobiu

2.                    Fizjologia przewodu pokarmowego

3.                    Skład i aktywność mikroflory bakteryjnej

4.                    immunomodulacja

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak