Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Mierzejewska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2270-8400

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Ichtiologii i Akwakultury

Wydział

Bioinżynieria Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

696450407

E-mail

katarzyna.mierzejewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Mierzejewska-2

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

24

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

41

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

284

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Badani parazytologiczne ryb (Gobiiformes i inne)

2.                    Badania telemetryczne ryb z wykorzystaniem hydroakustyki i telemetrii radiowej

3.                    Badania populacyjne ryb

4.                    Badania pasożytów ryb – cykle rozwojowe, skuteczność transformacji u nowych gatunków żywicieli

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Planowane zdobycie środków zewnętrznych

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów