Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marzena Mogielnicka-Brzozowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

 https://orcid.org/0000-0001-6611-2740

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 524 5259

E-mail

mmog@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marzena-Mogielnicka-Brzozowska

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

23/24

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

218/236

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

469

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. Andrologia zwierząt domowych i towarzyszących

2.     Proteomika męskiego układu rozrodczego

3.     Starzenie się najądrzy psa odzwierciedlone zmianami w składzie proteomu.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak