Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Aleksandra Drażbo

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2872-0651

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-37-90

E-mail

aleksandra.drazbo@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Drazbo

Dyscyplina naukowa

zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

20

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

109

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

343

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Żywienie drobiu

2.                    Jakość produktów pochodzenia drobiarskiego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów