Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Tomasz Gajownik

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2580-5107

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Historii/Katedra Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

t.gajownik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Gajownik

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

8

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Historia polityczna, wojskowa i dyplomacji XX wieku

2.                    Dzieje polskich służb specjalnych 1918-1947

3.                    Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945

4.                    Historia państw bałtyckich 1917-1940

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK