Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Norbert Kasparek

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0002-9966-7504

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski/ Instytut Historii

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

792 18 30 10

E-mail

nkasparek@wp.pl; norbert.kasparek@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki humanistyczne,  historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

27

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

13

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Polskim lub polskojęzycznym

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Powstania narodowe, zwłaszcza powstanie listopadowe

2.                    Emigracje popowstaniowe, Wielka Emigracja

3.                    Litwa w latach 130-1861

4.                    Pamiętnikarstwo polskie w XIX wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?