Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Norbert Kasparek

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0002-9966-7504

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski/ Instytut Historii

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

792 183 010

E-mail

norbert.kasparek@uwm.edu.pl; nkasparek@wp.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate


Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:


2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:


3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):


4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

37

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

4

6. Liczba wypromowanych doktorów:

15

7. Liczba doktorantów pod opieką:

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Powstania, bunty rewolucje w XIX wieku,  zwłaszcza powstanie listopadowe

2.                 Emigracje popowstaniowe, Wielka Emigracja

3.                 Litwa w latach 1830-1861

4.                 Pamiętnikarstwo polskie w XIX wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?