Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Formularz Kandydata na Promotora w dyscyplinach naukowych

Promotor

Imię i Nazwisko

Maria Korybut-Marciniak

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8196-5119

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej, Instytut Historii

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

505182131

E-mail

maria.korybut-marciniak@uwm.edu.pl

Osobista strona www

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Korybut-Marciniak

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

59

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

Podejmę się opieki nad doktorantem

polskim

Tak

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Historia płci/historia kobiet

Społeczeństwo ziem litewsko-białoruskich w XIX w.

Historia życia prywatnego/codziennego

Urzędy i urzędnicy na ziemiach zabranych w XIX w.

Pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX w.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak

Dodatkowe uwagi:

Kandydaci na Promotorów