Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Miron Wolny

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7835-128X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej

Instytut Historii

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 64 06

E-mail

miron.wolny@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Miron-Wolny

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

2/7

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

0/4

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

0/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

24

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

3

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1

7. Liczba doktorantów pod opieką:

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Historia Kartaginy

2.                Relacje świata hellenistycznego z Rzymem

3.                Historia nauki w czasach hellenistycznych (głównie medycyna)

4.                Recepcja antyku w kulturze współczesnej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak