Nauki o polityce i administracji​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Tomasz Bojarowicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8094-8173

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Nauk Politycznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 63 39

E-mail

tomasz.bojarowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki o polityce i administracji

Nauki o bezpieczeństwie

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

54

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Partie polityczne i systemy partyjne

2.                    Doktryny i ideologie

3.                    Podziały społeczno-polityczne

4.                    Ekstremizm i ugrupowania ekstremistyczne

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Kandydaci na Promotorów