Nauki o polityce i administracji​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Maciej Hartliński

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3099-5806

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Nauk Politycznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

maciej.hartlinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://hartlinski.wordpress.com/

https://www.researchgate.net/profile/Maciej-Hartlinski

Dyscyplina naukowa

Nauki o polityce i administracji

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

132

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Przywództwo polityczne

2.                    Partie polityczne

3.                    Władza wykonawcza i ustawodawcza

4.                    Przywódcy polityczni na poziomie krajowym i lokalnym

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów