Nauki o polityce i administracji​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Teresa Astramowicz-Leyk

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. ucz.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5881-2325

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie / Instytut Nauk Politycznych

Wydział

Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

600-440-844

E-mail

teresa.astramowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki o Polityce i administracji

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

10

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

17

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.  

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Prawa człowieka, w tym prawa kobiet, prawa dziecka, mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy

2.                    Samorząd terytorialny

3.                    Stosunki polsko-ukraińskie

4.                    Myśl polityczna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? nie

Kandydaci na Promotorów