Nauki o polityce i administracji​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1623-8788

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Nauk Politycznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

608633623

E-mail

katarzyna.maciejewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Maciejewska-Mieszkowska

Dyscyplina naukowa

Nauki o Polityce i Administracji

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

7

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Rola mediów w komunikowaniu politycznym

2.        Rola komunikowanie polityczne w kształtowaniu postaw obywatelskich

3.        Znaczenie mediów i komunikowania a bezpieczeństwo państwa

4.        Zarzadzanie informacją w stanach nadzwyczajnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak