Nauki o polityce i administracji​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Krzysztof Żęgota

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1925-197X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Nauk Politycznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 505 456 523

E-mail

krzysztof.zegota@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Zegota

Dyscyplina naukowa

– nauki o polityce i administracji

– stosunki międzynarodowe

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

7

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

83

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe

2.                    Basen Morza Bałtyckiego, obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, państwa bałtyckie

3.                    Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zagrożenia transgraniczne

4.                    Diaspora polska i Polacy na Wschodzie

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Instytut Nauk Politycznych posiada niezbędną infrastrukturę i zasoby do prowadzenia wieloaspektowych badań stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Środkowo-Wschodniej i przestrzeni poradzieckiej.

Kandydaci na Promotorów