Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Ciesielski

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9084-9782

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 62

E-mail

slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Slawomir-Ciesielski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka; Nauki Biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

80/84

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1325/1591

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

23/25

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

2204

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

29

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Waloryzacja odpadów olejowych poprzez mikrobiologiczną syntezę biosurfaktantów

2.                   Metagenomika różnych środowisk

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na promotorów