Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Monika Harnisz

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2907-4199

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 55 51

E-mail

monika.harnisz@uwm.edu.pl

monikah@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wnos.uwm.edu.pl/kiow/pracownik/dr-hab-inz-monika-harnisz-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Harnisz

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

82/82

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1804/2055

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

26/27

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

2822

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

28

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Ścieki szpitalne jako źródło patogenów priorytetowych spośród Enterobacteriaceae

2.     Losy niejelitowych  Gram-ujemnych pałeczek karbapenemoopornych w ściekach komunalnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK

Kandydaci na Promotorów