Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Monika Harnisz

Stopień, tytuł naukowy

Profesor uczelni

Numer ORCID 

0000-0002-2907-4199

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet                                             Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 55 51

E-mail

monika.harnisz@uwm.edu.pl; monikah@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wnos.uwm.edu.pl/kiow/pracownik/dr-hab-inz-monika-harnisz-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Harnisz

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

72/72

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1304/1405

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

20/21

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

2045

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

24

6. Liczba wypromowanych doktorów:

2

7. Liczba doktorantów pod opieką:

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

  1. Oczyszczalnie ścieków jako hot-spoty mikroorganizmów wielolekoopornych w środowisku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK