Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8710-8297

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5234194

E-mail

agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/iiios/kbwos/pracownicy-katedry/dr-hab-inz-agnieszka-cydzik-kwiatkowska-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Cydzik-Kwiatkowska

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

85/78

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1046/1257

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

19/19

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1847

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

23

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1

7. Liczba doktorantów pod opieką:

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.         Usuwanie mikroplastiku w zintegrowanym systemie tlenowy osad granulowany – filtracja membranowa

2.         Wpływ mikroplastiku na strukturę i aktywność biomasy w tlenowym osadzie granulowanym

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK