Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Mariusz Gusiatin

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5402-6893

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska/ Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 86

E-mail

mariusz.gusiatin@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Gusiatin

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

77/84

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1192/1140

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

19/19

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1656

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

21

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Charakterystka i waloryzacja biowęgli uzyskiwanych w procesie kopirolizy odpadów.

2.       Rozwój metody modyfikacji biowęgla i jego zastosowanie w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK

Kandydaci na Promotorów