Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Ewa Korzeniewska

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3106-2381

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

(0-89) 523 47 50

E-mail

ewa.korzeniewska@uwm.edu.pl

ewakmikr@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wnos.uwm.edu.pl/kms/pracownik/dr-hab-inz-ewa-korzeniewska-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Korzeniewska-4

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

84/86

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2024/2287

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

26/27

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

3128

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

30

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Losy patogenów priorytetowych spośród Enterobacteriaceae w ściekach komunalnych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK

Kandydaci na Promotorów