Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Małgorzata Renigier-Biłozor

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4630-7564

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii/ Wydział Geoinżynierii

Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

531678987

E-mail

malgorzata.renigier@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Renigier-Bilozor

Dyscyplina naukowa

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

ekonomia i finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS 40/ Scopus 46

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS 250/ Scopus 253

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

WoS 10 / Scopus 11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

696

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

15

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Metody Sztucznej Inteligencji i  Ekonomia Behawioralna w Modelowaniu Wartości Nieruchomości

2.                    Inżynieria Modelowania Informacji Na Rynku Nieruchomości

3.                    Architektura Systemów Wspomagania Decyzji Na Rynku Nieruchomości

4.                    Technologie Eksploracji Danych Służące Udoskonaleniu Procedur Podejmowania Decyzji w Gospodarowaniu Przestrzenią

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?   Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak

Kandydaci na Promotorów