Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Cieślak

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż. prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4219-5718

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

(89) 523 42 70; 606487568

E-mail

isidor@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://uwm.edu.pl/kgse/sklad-osobowy/iwona-cieslak

https://www.researchgate.net/profile/Iwona-Cieslak-2

Dyscyplina naukowa

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

19/34

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

96/134

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

441

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wykorzystania analiz geoprzestrzeniach w badaniach zjawisk przestrzennych

2.                    Badań zjawiska urbanizacji na podstawie zmian w układach przestrzennych i strukturze pokrycia terenu

3.                    Badanie przemian krajobrazowych na podstawie baz danych geoprzestrzennych

4.                    Identyfikacja  podwyższonego ryzyka wystąpienia konfliktów przestrzennych na podstawie analiz form i jakości użytkowania przestrzeni

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK

Kandydaci na Promotorów