Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka Szczepańska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5184-0710

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-43-99, 501597410

E-mail

aszczep@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Szczepanska

Dyscyplina naukowa

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

34/37

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

152/174

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

525

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Technologie 3D w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2.                    Wykorzystanie wirtualizacji w smart city

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? – tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? – tak