Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Adam Senetra

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5379-9600

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-49-48, 506 149 512

E-mail

adam.senetra@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Adam-Senetra

Dyscyplina naukowa

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

33/37

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

213/207

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10/10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

623

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

15

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ocena wartości walorów estetyczno-widokowych krajobrazów

2.                    Analiza i ocena struktury przestrzennej małych miast (ze szczególnym uwzględnieniem miast Cittaslow)

3.                    Analizy przestrzennego rozmieszczenia zjawisk społeczno-ekonomicznych/środowiskowych

4.                    Krajobrazy podwodne w aspekcie eksploracji turystycznej i zagospodarowania turystycznego

5.                    Krajobraz dźwiękowy jako determinanta wartości/cen nieruchomości oraz możliwości zagospodarowania przestrzeni

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? – tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? – tak

Kandydaci na Promotorów