Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka Dawidowicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., Prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8445-3095

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-42-61, 668314399

E-mail

agnieszka.dawidowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Dawidowicz

Dyscyplina naukowa

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

26/33

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

175/285

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

564

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Technologie 3D wizualizacji zagospodarowania miast w planowaniu przestrzennym

2.                    Zastosowanie wirtualizacji w zrównoważonym rozwoju inteligentnego miasta

3.                    Integracja technologii modelowania 3D w zarządzaniu przestrzenią i procesami

4.                    Nowe technologie w zarządzaniu zieloną i niebieską infrastrukturą

5.                    Innowacje w transporcie miejskim

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? – tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? – tak

Kandydaci na Promotorów