Nauki prawne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Magdalena Zubańska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. nauk prawnych

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3316-1188

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Kryminologii i Kryminalistyki

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 501 033 716

E-mail

magdalena.zubanska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

33

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

3

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

69

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Nowe technologie w kryminalistyce w korelacji z nowymi formami przestępczości w dobie transformacji cyfrowej

2.                    Doskonalenie kryminalistycznych metod identyfikacji osobniczej i narzędzi śledczych

3.                    Nowoczesne rozwiązania biometryczne w projektowaniu systemów zabezpieczeń

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów