Nauki prawne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Beata Banach-Gutierrez

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9705-7665  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

664 018 985

E-mail

joanna.banach-gutierrez@uwm.edu.pl   

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Banach-Gutierrez

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Nauki o bezpieczeństwie

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

(6) od 2012

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

(12) 2016-2023

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

(86) od 2018 (42)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Prawo międzynarodowe publiczne

2.     Prawo Unii Europejskiej

3.     Międzynarodowe prawo karne i postępowanie karne

4.     Międzynarodowe prawo humanitarne

5.     Unijne Prawo Karne

6.     Współczesna kryminologia i wiktymologia

7.     Prawo karne porównawcze (materialne, procesowe, wykonawcze)

8.     Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Istnieje możliwość składania wniosków o granty krajowe i zagraniczne

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK