Sztuki muzyczne​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Katarzyna Bojaruniec

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5907-5080

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Muzyki

Wydział

Wydział Sztuki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 508163343

E-mail

katarzyna.bojaruniec@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://ws.uwm.edu.pl

Dyscyplina naukowa

sztuki muzyczne

Wskaźniki dorobku naukowego

Ilość, w tym dzieła wybitne

1)autorstwo utworu muzycznego lub choreografii na dużą obsadę wykonawczą (powyżej 15 wykonawców) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

25

2) prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

3) wprowadzenie nagrania do obiegu publicznego (kompozytor, dyrygent, solista, kameralista, choreograf); płyty CD/DVD

4) pierwszoplanowa rola w spektaklu muzycznym

1)występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty;

300

2)recital muzyczny

30

1)przygotowanie przez chórmistrza chóru do koncertu wokalno- -instrumentalnego lub spektaklu muzycznego;

15

1)udział w jury konkursu lub festiwalu muzycznego lub fonograficznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

40

2) pełnienie funkcji dyrektora albo kierownika artystycznego festiwalu lub konkursu muzycznego lub fonograficznego, lub koncertów cyklicznych;

25

1)autorstwo publikacji z zakresu sztuk muzycznych

2)autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk muzycznych

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Dyrygentura

2.     Chóralistyka

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów