Sztuki muzyczne​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jan Poławianiuk

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany sztuki

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6532-1428

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Muzyki

Wydział

Wydział Sztuki

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 524 63 90

E-mail

jan.polowianiuk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

 

https://ws.uwm.edu.pl/pracownicy-ogloszenia-i-aktualnosci/dr-hab-jan-polowianiuk-prof-uwm#overlay-context=pracownicy-ogloszenia-i-aktualnosci/dr-hab-joanna-schiller-rydzewska-prof-uwm

Dyscyplina naukowa

sztuki muzyczne

Wskaźniki dorobku naukowego

Ilość w tym dzieła wybitne

1)autorstwo utworu muzycznego lub choreografii na dużą obsadę wykonawczą (powyżej 15 wykonawców) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

11 / 1

3) wprowadzenie nagrania do obiegu publicznego (kompozytor, dyrygent, solista, kameralista, choreograf); płyty CD/DVD

10 / 1

4) pierwszoplanowa rola w spektaklu muzycznym

1)występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty;

492 / 6

2)recital muzyczny

1)przygotowanie przez chórmistrza chóru do koncertu wokalno- -instrumentalnego lub spektaklu muzycznego;

28/1

 1)udział w jury konkursu lub festiwalu muzycznego lub fonograficznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

6

2) pełnienie funkcji dyrektora albo kierownika artystycznego festiwalu lub konkursu muzycznego lub fonograficznego, lub koncertów cyklicznych;

1)autorstwo publikacji z zakresu sztuk muzycznych

13

2)autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk muzycznych

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Dyrygentura –  Dyrygentura chóralna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów