Sztuki muzyczne​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Karol Kisiel

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5577-1353

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Muzyki

Wydział

Wydział Sztuki

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 524 63 90

E-mail

karol.kisiel@uwm.edu.pl

Osobista strona www

https://ws.uwm.edu.pl/pracownicy-ogloszenia-i-aktualnosci/dr-hab-karol-kisiel

Dyscyplina naukowa

sztuki muzyczne

Wskaźniki dorobku naukowego

Ilość w tym dzieła wybitne

1)autorstwo utworu muzycznego lub choreografii na dużą obsadę wykonawczą (powyżej 15 wykonawców) upublicznionego przez wykonanie, wydanie, nagranie lub emisję;

2) prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, choreograf);

7 / 1

3) wprowadzenie nagrania do obiegu publicznego (kompozytor, dyrygent, solista, kameralista, choreograf); płyty CD/DVD

2

4) pierwszoplanowa rola w spektaklu muzycznym

1)występ w charakterze dyrygenta, solisty (z wyłączeniem partii orkiestrowych i chóralnych) lub kameralisty;

105 / 1

2)recital muzyczny

1)przygotowanie przez chórmistrza chóru do koncertu wokalno- -instrumentalnego lub spektaklu muzycznego;

19

 1)udział w jury konkursu lub festiwalu muzycznego lub fonograficznego o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, zorganizowanych poza ewaluowanym podmiotem przez renomowaną instytucję kultury;

2) pełnienie funkcji dyrektora albo kierownika artystycznego festiwalu lub konkursu muzycznego lub fonograficznego, lub koncertów cyklicznych;

1

1)autorstwo publikacji z zakresu sztuk muzycznych

1

2)autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk muzycznych

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Muzyka współczesna i prawykonania nowych kompozycji

2.     Muzyka chóralna różnych epok (w tym dawna), aspekty stylistyczne

3.     Zagadnienia techniki dyrygenckiej, ujednolicenie techniki dyrygentury chóralnej i orkiestrowej

4.     Muzyka wokalno-instrumentalna (w tym kompozycje oratoryjno-kantatowe, jak również muzyka kameralna z wykorzystaniem pojedynczych instrumentów)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów