Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Wioletta Jaskólska

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Sztuk Pięknych

Wydział

Wydział Sztuki

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

608 325 947

E-mail

wioletta.jaskolska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

www.wiolettajaskolska.com

Dyscyplina naukowa

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

0

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

0

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Malarstwo

2.     Rysunek

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów