Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Renata Zimnicka-Prabucka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9497-1216

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Sztuk Pięknych

Wydział

Wydział Sztuki

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

501 311 174

E-mail

r.zimnicka-prabucka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Malarstwo

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów