Pedagogika​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Piotrowski

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3423-1347

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej / Instytut Nauk Pedagogicznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523-44-40

E-mail

pawel.piotrowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

28

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak (1)

b.

zagranicznym

Tak (1)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Filozofia i teoria edukacji

2.                    Współczesna myśl pedagogiczna

3.                    Podstawy pedagogiki i źródła myślenia o edukacji (metapedagogika)

4.                    Pedagogiczna aplikacja osiągnięć innych dyscyplin wiedzy

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                        nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                       nie

Kandydaci na Promotorów