Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Hanna Kędzierska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

0000-0003-4187-2764

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

695422845

E-mail

h.a.kedzierska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

1

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

118

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Procesy tranzycji zawodowych nauczycieli na różnych etapach karier – od nowicjuszy po proces stawania się emerytem

2.                 Uczenie się zawodu nauczyciela w miejscu pracy

3.                 Tranzycje do dorosłości

4.       Edukacja do zrównoważonego rozwoju – w perspektywie po-krytycznej pedagogii

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak